Lednicko-valtický areál

Lichtenštejnové po více než osm století budovali a dávali tvář krajině, která je dnes jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky i Dolního Rakouska.

   Zámek Lednice

zámek Lednice

Lednicko-valtický areál se rozkládá na ploše zhruba 200 km² a je považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vymodelované území v Evropě a pravděpodobně i na celém světě. O jeho výjimečnosti svědčí i zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva – UNESCO v roce 1996.

V listině doslova stojí: „Zápis do tohoto Seznamu potvrzuje výjimečnou hodnotu světového významu kulturního a přírodního místa, které vyžaduje ochranu pro blaho celého lidstva.“

V Lednicko-Valtickém areálu můžete navštívit všechny zdejší známé i méně známé památky z doby panování Lichtenštejnů, mezi něž patří romantické zámky v Lednici a ve Valticích, tajemná zřícenina Janův hrad, rozhledna Minaret, vyhlídková Kolonáda – Reistna, napodobenina Vítězného oblouku – zámeček Rendez-vous, Hraniční zámeček a bezpočet dalších.

Vydejte se tedy s námi za poznáním výstavních sídel, okrasných parků a zahrad, impozantních staveb promyšleně budovaných ve volné krajině a bohatých přírodních krás. Objevte onoho génia loci, který se v této krajině skrývá. Stačí, když se po Lichtenštejnských stezkách projedete jednou, a už se sem budete vracet napořád.Valtice, ubytování, penzion, víno, vinařství, LVA,