Ubytovací řád


Ubytovací řád platný pro Ubytování „Na Vinici“ ve Valticích

1.  Cena za ubytování je splatná v den příjezdu. (pokud není domluveno jinak)

2.  Nástup na ubytování od 15.00 hod.

3.  Vyklizení pokoje do 10.00 hod. v den odjezdu.

4.  V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm !

5.  Host odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí na ubytovacím zařízení. Rodiče zodpovídají za své děti.

6.  Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč

7.  Poškozování ubytovacího zařízení nebo nevhodné chování je důvodem k ukončení pobytu bez nároku na vrácení zaplacené částky za ubytování!

8.  V pokojích nesmí být přemisťován nábytek nebo prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.

9.  Je povoleno používaní pouze vlastních elektrospotřebičů určených k osobní hygieně.

10.  V době od 22.00 do 7.00 je v penzionu režim nočního klidu. Berte prosím ohled na ostatní ubytované.

11.  Žádáme hosty, aby při každém odchodu z budovy uzavřeli vodu, okna, vypnuli elektrospotřebiče, zhasli světla a uzamkli vstup do budovy.

12.  Nenechávejte klíče zevnitř vstupních dveří. Bráníte tím vstupu ostatním!

13.  Zákaz vstupu s domácími zvířaty (pokud není dohodnuto jinak).

14.  Nevynášejte prosím nábytek z pokojů na terasu. Venku používejte zahradní nábytek.

 

Děkujeme Vám za dodržování těchto několika pravidel a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.Valtice, ubytování, penzion, víno, vinařství, LVA,